Døvemenigheder

Der er i Danmark tre døvemenigheder som geografisk er opdelt i:

  • Øst for Storebælt 
  • Midt- og Nordjylland 
  • Syddanmark 

Du kan læse mere om døvemenigheder på deres fælles hjemmeside dovemenighed.dk. 

Fra hjemmesiden er der links til de tre menigheder. Her kan du også finde nærmere oplysninger om de enkelte døvepræster.

Hver af de tre menigheder har ansat to døvepræster. Tilsammen betjener de i alt 6 præster landets ca. 4.000 døve tegnsprogsbrugere og deres familier. 

 

Menighedsråd og provsti

I hver af de tre menigheder er der valgt et menighedsråd. Menighedsrådene består af 6 valgte medlemmer samt menighedens præster. Menighedsrådene har hver deres kirkekasse. De er ansvarlige for budget og regnskab for deres egen døvemenighed.

De tre menigheder er samlet under et provsti. Den øverste myndighed i provstiet er døvprovsten der fører tilsyn med døvemenighederne. Sammen men døvepræsterne sidder provsten i et såkaldt koordineringsudvalg, der fungerer som et provstiudvalg. Udvalget tager sig af fælles anliggender og fordelingen af den kirkeskat, som Kirkeministeriets Fællesfond tildeler døvemenighederne.

Der er kun én kirke for døve- og hørehæmmede. Det er Døves Kirke på Falkonergårdsvej 16 på Frederiksberg. I resten af landet kommer døvepræsterne på besøg og holder gudstjenester, vielser og begravelser.

Folkekirkens arbejde for hørehæmmede

Der er i folkekirken også et særligt arbejde for hørehæmmede. Der er således ansat to landsdelspræster der har til opgave at varetage kirkelig betjening af hørehæmmede, herunder døvblevne.

De to præster dækker hver deres geografiske område. Den ene dækker området øst for Storebælt mens den anden dækker området vest for Storebælt. Der er i hver af de to landsdele et udvalg for hørehæmmede, som er med til at tilrettelægge det kirkelige arbejde for hørehæmmede.

Derudover er der udpeget ca. 60 sognepræster i landet som tager del i det kirkelige arbejde for hørehæmmede og døvblevne.