Bispevalg

Biskopper i folkekirken bliver kongeligt udnævnt efter et valg i stiftet. For at kunne udnævnes til biskop skal personen være teologisk kandidat fra et dansk universitet og i øvrigt opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

Bispevalg bliver udskrevet af Kirkeministeriet, når et bispeembede bliver ledigt, eksempelvis fordi biskoppen bliver pensioneret. Kirkeministeriet fastsætter samtidig en frist for anmeldelse af kandidater. 

Valget ledes af en valgbestyrelse, som består af 3 medlemmer af provstiudvalget i stiftet.

Stemmeafgivningen foregår ved urafstemning.

Hvis der kun er opstillet to kandidater til et bispevalg, skal kirkeministeren indstille den kandidat, som får flest stemmer, til kongelig udnævnelse.

Hvis der er opstillet tre eller flere kandidater, skal kirkeministeren indstille en kandidat, som har fået over halvdelen af de afgivne stemmer, til udnævnelse. Hvis ingen kandidat får over halvdelen af stemmerne, foretages der et omvalg mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer. Den kandidat, som får flest stemmer i anden valgrunde, skal af kirkeministeren indstilles til kongelig udnævnelse.