Vielse

I kan indgå ægteskab:

  • ved en kirkelig vielse i folkekirken
  • ved en kirkelig vielse i et andet trossamfund
  • ved en borgerlig vielse på rådhuset.

 

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

Ønsker I at blive gift, skal I begge udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen vil da undersøge, om I opfylder betingelserne for at blive gift. Ægteskabserklæringen udfyldes digitalt med NemID på borger.dk. Reglerne gælder, uanset om I ønsker at blive viet borgerligt eller i kirken.

Opfylder I betingelserne for at blive gift, udsteder kommunen en prøvelsesattest. Skal I vies i en kirke, et godkendt trossamfund eller udenfor den kommune, hvor I bor, får I udleveret prøvelsesattesten, som I selv skal aflevere til vielsesmyndighederne. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten udløber efter fire måneder.

  

Vielse i folkekirken

Ønsker I at blive viet i folkekirken skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at vielsen skal foregå. I vil inden vielsen mødes med præsten for at aftale dato og gennemgå vielsens forløb. Ved denne samtale aftaler I også valg af salmer med præsten.

Til vielsen skal, ud over brudeparret og præsten, være mindst to vidner til stede. 

For at blive viet i folkekirken skal den ene eller jer begge være medlem af folkekirken. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset.

En præst har dog ikke pligt til at vie et par, hvis enten brud eller brudgom eller de begge er fraskilt. Præsten har heller ikke pligt til at vie et par af samme køn. I sådanne tilfælde kan en vielse foretages af en anden præst, som er villig til det.

I hvilken kirke kan vi blive gift?

Som medlem af folkekirken har I ret til at få foretaget en vielse i det sogn, hvor I bor. De fleste vælger typisk at blive viet i bopælssognet. Men I kan også vælge at blive viet i en kirke udenfor sognet. Det kræver, at det er en kirke, som én af jer har særlig tilknytning til.

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis:

  • Én af jer tidligere har haft bopæl i sognet. Det gælder, uanset hvor længe I har boet i sognet.
  • I har nære pårørende, der bor i sognet. Her tænkes på forældre, søskende eller børn.

I disse tilfælde har man derfor ret til at få foretaget vielsen i den kirke, man har særlig tilknytning til.

Særlig tilknytning kan også foreligge i andre situationer. Her er det præsten, der afgør, om I har en sådan særlig tilknytning, så I kan få foretaget vielsen i en kirke uden for det sogn, hvor I bor.

 

Kirkelig velsignelse af borgerligt viede

Er I borgerligt viet, kan I efterfølgende få en kirkelig velsignelse ved en præst i folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken. I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at velsignelsen skal finde sted. 

Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange måder ligner den kirkelig vielse.

 

Vielse i andre trossamfund end folkekirken

I kan blive viet i et andet trossamfund end folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af det pågældende trossamfund. Endvidere skal dette trossamfund have en præst med bemyndigelse til at foretage vielser med borgerlig gyldighed.

I skal henvende jer til trossamfundets præst for at aftale vielsen. Før vielsen skal I indhente en prøvelsesattest i jeres bopælskommune, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.

Du kan læse mere om vielse i andre trossamfund her på Kirkeministeriets hjemmeside under menuen "Andre trossamfund" og på andretrossamfund.dk.

 

Borgerlig vielse

Ønsker I at indgå ægteskab ved at lade jer vie hos kommunen, skal I henvende jer til den kommune, hvor I ønsker at blive viet. I kan frit vælge kommune.

En borgerlig vielse foretages af borgmesteren eller en anden person, der har bemyndigelse til det. En borgerlig vielse foregå som regel på rådhuset. Der skal mindst være to vidner til stede.

Navnændring ved ægteskab

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I gøre det digitalt med NemID på borger.dk. Ansøgningen behandles i bopælssognet. Er du fødselsregisteret i Sønderjylland  behandles ansøgningen i den kommune, hvor du er født.

Hvis navneændringen foretages senest tre måneder efter vielsen og navnændringen er et navnefællesskab, vil navneændringen være gratis. Et navnefælleskab betyder at I vælger at få hinandens mellem- og efternavne.

Hvis I senere i ægteskabet ønsker at få samme efternavne kan I, mod betaling, ændre navne på borger.dk.