Navngivning

Alle børn, som er fødselsregistreret i Danmark, skal have et fornavn og et efternavn senest 6 mdr. efter, de er født.

Navngivning uden dåb

Det er forældremyndighedsindehaver(ne), der skal ansøge om navngivning på borger.dk

Har en af forældrene ikke et dansk personnummer eller MitID, skal ansøgningen laves på papirblanket. Ansøgningsblanketten skal afleveres/sendes med alm. post til den fødendes bopælssogn/sønderjyske fødekommune (se nederst på siden).

Navngivning ved dåb i folkekirken

Er barnet fødselsregistreret uden for Sønderjylland, og skal barnet døbes i folkekirken, inden det er fyldt 6 mdr., kan navngivning ske i forbindelse med dåben.

Forældremyndighedsindehaver(ne) skal give samtykke til dåben, før den kan finde sted.

Hvis barnet skal døbes, efter det er fyldt 6 måneder, skal det navngives på borger.dk inden dåben.

Barnet er fødselsregistreret i Sønderjylland og skal døbes

Er barnet fødselsregistreret i Sønderjylland, skal barnet altid navngives på borger.dk før dåben.

Forældremyndighedsindehaver(ne) skal give samtykke til dåben, før den kan finde sted.

Dåb i anerkendt trossamfund

Finder dåben sted i et anderkendt trossamfund, skal barnet altid navngives på borger.dk før dåben.

Myndighed for navne - personer fødselsregistreret uden for Sønderjylland

Har du spørgsmål om navngivning/navneændring for personer fødselsregistreret uden for Sønderjylland, skal du henvende dig til dit bopælssogn.

Find bopælssogn

Her kan du indtaste personens adresse, så får du sognets navn og kontaktoplysninger.

Myndighed for navne – personer fødselsregistreret i Sønderjylland

Har du spørgsmål til navngivning/navneændring for personer fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du henvende dig til den sønderjyske fødekommune.

Find den sønderjyske kommune

Navneændring og navneændring ved vielse

Navneændring

Hvis du skal have ændret dit eller dit barns navn, kan du ansøge om navneændring på borger.dk med MitID.

Der skal betales gebyr i forbindelse med en ansøgning on navneændring. Gebyret kan du betale i forbindelse med, at du udfylder ansøgningen på borger.dk

Læs og gebyrbetaling ved navneændring på personregistrering.dk

Har du, eller en anden, som skal skrive under på ansøgningen, ikke dansk personnummer eller MitID, skal du lave ansøgningen på papir. Den originale ansøgning skal afleveres/sendes med alm. post til bopælssognet (se nederst på siden)

Læs om gebyrbetaling ved ansøgning på papirblanket på personregistrering.dk

Læs om navneændring på personregistrering.dk

Download ansøgningsblanket på Navneændring på personregistrering.dk

Læs om Navneændring på borger.dk

Navneændring ved vielse

Du kan ansøge om Navneændring ved vielse på borger.dk med MitID.

Navneændringen er gratis indtil 3 mdr. efter vielsesdatoen, hvis der skabes et navnefællesskab; dvs. parret tager hinandens navne, f.eks. mellem- eller efternavn, eller hvis parrets efternavne kombineres med en bindestreg.

Læs om Navneændring ved vielse på personregistrering.dk

Download ansøgningsblanket til Navneændring ved vielse på personregistrering.dk

Læs om Navneændring ved vielse på borger.dk

Myndighed for navne - personer fødselsregistreret uden for Sønderjylland

Har du spørgsmål til navngivning/navneændring for personer, fødselsregistreret uden for Sønderjylland, skal du henvende dig til dit bopælssogn.

Find bopælssogn

Her kan du indtaste din adresse, så får du sognets navn og kontaktoplysninger.

Myndighed for navne - personer fødselsregistreret i Sønderjylland

Har du spørgsmål om navngivning/navneændring for personer, fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du henvende dig til den sønderjyske fødekommune.

Find den sønderjyske kommune