Konfirmation

Konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Selve konfirmationen er en højtidelig afslutning på konfirmationsforberedelsen.

For at blive konfirmeret skal du: 

  • være døbt
  • have fulgt konfirmationsforberedelse
  • være fortrolig med den kristne børnelærdom og
  • være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste

Selve konfirmationen foregår typisk ved en søndagsgudstjeneste om foråret, men kan også afholdes fx Store Bededag eller Kristi Himmelfartsdag.

Konfirmationsforberedelse

For at blive konfirmeret skal du gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Konfirmationsforberedelsen skal give dig inspiration og guide dig, så du nemmere finder de svar, som du kan navigere efter i dit liv.

I løbet af forberedelsen får du mulighed for at opleve folkekirkens gudstjeneste, dens salmer og ritualer samt ikke mindst de bibelske tekster i et såvel historisk som moderne perspektiv.

Det er ikke et krav, at du er døbt for at deltage i konfirmationsforberedelsen. Men for at blive konfirmeret skal du døbes først. Konfirmander, der ikke er døbt, vil typisk blive døbt kort før konfirmationen. Du kan også deltage i konfirmationsforberedelsen selvom du endnu ikke har besluttet dig for, om du vil konfirmeres.

Konfirmation og konfirmationsforberedelse ligger i 7. eller 8. klasse. Forberedelsen til konfirmationen omfatter mindst 48 og så vidt muligt 56 lektioner. Du begynder til konfirmationsforberedelse om efteråret og fortsætter til umiddelbart før konfirmationsgudstjenesten om foråret. Typisk foregår forberedelsen i præstegården eller i et konfirmandlokale ved kirken i det sogn, hvor du bor.

Som led i konfirmationsforberedelsen kan præsten stille krav til, at du deltager i et bestemt antal gudstjenesten.

Hvis du som kommende konfirmand forsømmer forberedelsen eller ikke følger de anvisninger, som præsten i øvrigt giver, kan præsten afvise dig fra forberedelsen og dermed fra konfirmationen.