Fødsel

Når et barn bliver født i Danmark, bliver fødslen registreret i Den Digitale Kirkebog/CPR på baggrund af jordemoderens anmeldelse.

Barnets fødselsregistreringssted er enten den fødendes bopælssogn eller sønderjyske bopælskommune.

Hvis den fødende ikke har bopæl i Danmark, bliver barnet fødselsregistreret i det sogn/sønderjyske kommune, hvor fødslen er sket.

Læs mere om fødselsregistrering på personregistrering.dk

Læs mere om forældreskab på personregistrering.dk

Læs mere om Fødselsregistrering på borger.dk