Forældreskab og forældremyndighed

En fødsel bliver registreret på baggrund af jordemoderens anmeldelse. Ved fødselsregistreringen bliver den fødende automatisk registreret som forælder til barnet.

Den anden forælder til barnet kan blive registreret på forskellige måder. Dette er blandt andet afhængigt af den fødendes civilstand på tidspunktet for fødslen.

Hvis den fødende er kvinde og gift med en mand, bliver ægtefælle automatisk registreret som den anden forælder i forbindelse med fødselsregistreringen.

Er den fødende en kvinde, som ikke er gift, kan hun, sammen med far til barnet, udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring på borger.dk senest 28 dage efter fødslen.

Læs om øvrige situationer på personregistrering.dk

Har en af forældrene ikke et dansk personnummer, eller MitID, skal erklæringen udfyldes på papir og originalen skal afleveres/sendes med alm. post til den fødendes bopælssogn senest 28 dage efter fødslen. Hvis den fødende ikke har bopæl i Danmark, skal erklæringen afleveres/sendes til det sogn, hvor fødslen er sket.

Download Omsorgs- og Ansvarserklæring på papir til Faderskab eller Medmoderskab på personregistrering.dk

Læs om Faderskab, Medmoderskab og forældremyndighed på personregistrering.dk

Læs Når du bliver forældre på borger.dk